Nå ligger saken på Riksadvokatens bord

Riksadvokaten skal avgjøre om en begjæring fra advokat Arvid Sjødin vil medføre omgjøring av et henlagt mistenkelig dødsfall i Vesterålen.

En begjæring om omgjøring av henleggelse av et mistenkelig dødsfall i Vesterålen skal nå avgjøres av riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.   Foto: Riksadvokaten

Pluss

Statsadvokat Erik Thronæs ved Nordland statsadvokatembete er sparsom med opplysninger om den videre gangen fram til Riksadvokaten skal avgjøre begjæringen fra Sjødin.