Så mange Moria-flyktninger vil vesterålskommunene ta imot

Alle ordførerne i Vesterålen ønsker å ta imot flyktninger fra den greske flyktningeleiren Moria hvis det blir aktuelt. Hvor mange er derimot høyst usikkert.

Fra øverst venstre: Knut Andreas Stormo (Sp), John Danielsen (Sp), Aina Nilsen (Sp), Karl Erling Nordlund (Sp) og Sture Pedersen (H). 

Pluss

Som kjent har regjeringen vedtatt at det skal hentes 50 flyktninger fra Moria-leiren, noe som har skapt stor debatt da flere mener at dette er altfor få.