Kjøper fisk for milliarder – taper penger

Fiskeindustribedriftene i Vesterålen kjøper fisk for milliarder, men taper penger. Fiskeindustrien mener selv at det er for mange fiskekjøpere.

Fiskeforedlingsbedriften Primex Norway på Myre sliter økonomisk og konkurs kan bli en realitet.  Foto: Tommy Hansen

Pluss