«Slagmark» på Fiskebøl – industribygg og haller ramponert

– Det var ekstremt og alvorlig, sier daglig leder i Lovemar, Michal Reinholdtsen. Han er kritisk til at det ikke ble gitt rødt farevarsel i forkant av stormen. På Fiskebøl gjorde orkanen store skader på bygninger, kaianlegg og båter.

Store skader: Bygget til Norlense på Fiskebøl fikk deler av vegg røsket ut i stormen.   Foto: Innsendt

Pluss

– Vi har ikke opplevd slik som dette før. Vi har ganske pålitelige vindmålere rundt omkring, og de viste jamn vind opp mot 50 m/s, og i rossene var det langt over dette, sier Reinholdtsen.