Skjermer brannberedskapen og bevilger mer penger

Hadsel Brann og redning må kutte 500.000. Et av alternativene er å kutte brannberedskapen på Innlandet, noe teknisk hovedutvalg var sterkt imot. Formannskapet ville også skjerme brannmannskapene, men spørsmålet er: Fra hvor kommer pengene?

vil ikke kutte: Formannskapet i Hadsel sa seg enig med teknisk hovedutvalg og reverserer kuttforslaget hos Hadsel brann og redning. Nå må de finne en halv million kroner ved neste budsjettrevidering. 

Pluss

Teknisk sjef Øyvind Skjørholm informerte teknisk hovedutvalg i sitt møte denne uken at driften på brann og redning allerede er på minimum. I sakspapirene foreslås det å legge ned branndepotet på Innlandet, for å spare inn den nødvendige summen. Det vil imidlertid gjøre kommunen avhengig av at Sortland brann og redning, som igjen kan bety en potensiell økning i kostnadene. Teknisk hovedutvalg valgte enstemmig å reversere kuttforslaget.