Rødt og Venstre vil endre på Hurtigrutens Hus:

– Ser ikke ut til å fungere spesielt bra

Da formannskapet skulle behandle eiermeldingen til Hurtigrutens Hus, var Rødt og Venstre klare for å endre driftsformen nå fremfor å vente til slutten av kommunestyreperioden. – Det er drevet slik i flere år og ser ikke ut til å fungere spesielt bra, sa Arne Ivar Mikalsen (V).

«prøvetid»: Hurtigrutens Hus får til 2023 med å snu skuta, før det eventuelt vurderes andre eierskapsformer på det nåværende kommunale foretaket, sier formannskapet. 

Pluss

Han fikk imidlertid ikke med seg resten av utvalget på forslaget om å utrede ny selskapsform for Hurtigrutens Hus innen juni 2021. Resten ville vente til slutten av kommunestyreperioden, som dermed gir selskapet tre år til å komme på rett kurs. Som igjen avhenger av hva eierne, altså kommunen, ønsker med bygget – og i bygget.