– Helt urealistisk, så legg det dødt

Risøyhamn-foreldrene fatter ikke at Andøy kommune med den ene hånden skal ansette en stedsutvikler for å gjøre det attraktivt å flytte til Andøy, og med den andre hånden utreder flytting av ungdomsskoletrinnet til Andenes.

Foreldre ved Risøyhamn skole råder Andøy kommune til å legge vekk innsparingsforslaget om å flytte ungdomsskoleelevene til Andenes skole øyeblikkelig. Fra venstre Hege Svendsen, Ole Robin Iversen, Maria Karoliussen, Kristin Andersen og Jannina Hanssen. alle foto: mette-h. B. Amundsen 

Pluss

Kristin Andersen trodde knapt sine egne øyne da hun leste i kommentarfeltet på Facebook-siden til Andøy kommune om at det utredes et innsparingstiltak for 2021 om å flytte ungdomstrinnet fra Risøyhamn til Andenes.