Vil fortsatt ha eget forliksråd i Andøy

Formannskapet sier nei til felles forliksråd for Vesterålen. Robert Svendsen (MDG) stemte imot.

Rettssikkerhet: Lill Petersen (Sp) fremhevet at debattene omkring organisering av Forliksrådet uten unntak har endt opp med at Stortinget har vektlagt tilgjengelighet og lekmannsprinsippet. foto: mette-helene berger amundsen 

Pluss

Lensmannen i Vesterålen har foreslått at det opprettes felles forliksråd for Vesterålen og Lødingen. Forslaget begrunnes med at en sammenslåing av de seks forliksrådene vil medføre økt kvalitet, bedre rettssikkerhet og mer effektiv drift av sekretariatsfunksjonen. Fordeler han mener vil oppveie for ulempene ved lenger reisevei.