Fylkesmannen forsinker viktig arbeid

Øksnes kommune har lenge jobbet med kommuneplanens arealdel, et viktig prosjekt med tanke på framtidig definisjon av hvilke områder som kan bygges ut for både private og næringsliv. Nå forsinker fylkesmannen Øksnes sitt arbeid.

Hvordan skal Myre som tettsted utvikle seg? Arbeidet med en ny arealplan drar ut i tid. 

Pluss

Kommunen har i sommer oversendt kommuneplanens arealdel for 2020 – 2030 på høring, blant annet til Fylkesmannen i Nordland. I svarbrev fra organet, heter det at det ikke er innkommet innsigelser fra noen av de etatene fylkesmannen samordner.