Forbarmet seg over kirketrappa

I sommer fikk trappa på Andenes kirke en etterlengtet overhaling.

ny: Kirketrappa er blitt god som ny. innsendt foto 

Pluss

– Trappa hadde i løpet av knapt to sesonger fått store skader. Små sprekker hadde blitt sprengt ut, slik at det midtre av trappa hadde falt sammen – og man måtte sperre av midten av trappa for ordinær trafikk, skriver kirkeverge Jan Harald Andersen i en pressemelding på vegne av Andøy Kirkelige Fellesråd og Andøy Menighetsråd.