SOMM får 52,2 millioner kroner:

Statsbudsjettet for 2021: 25 millioner til testsenter på Fiskebøl

Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) skal utvides ved å etablere testfasiliteter på Fiskebøl i Nordland, heter det i statsbudsjettet som ble lagt frem i dag. Det skal brukes 25 millioner kroner til planleggingen på Fiskebøl, og Hadselordfører Aina Nilsen (Sp) håper det betyr statlige arbeidsplasser i Hadsel.

mammapause: Aina Nilsen søker permisjon fra vervet som ordfører. 

Pluss

Det bekreftes i Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag. Senter for oljevern og marint miljø gis et tilskudd på 52,2 millioner kroner.