Bø kommune bruker mer penger enn de tjener

Per 1. tertial var prognosen på merforbruk for helse- og omsorgsetaten i Bø kommune på over 14 millioner kroner. Ny prognose viser nå et merforbruk på «kun» 7,3 millioner.

Bø kommunehus på Straume.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Bø kommunestyre skal denne uken behandle tertialrapport per 31. august 2020. Her kommer det fram at enhetene helse- og omsorg viser et merforbruk på kr. 7 343 000 ved utgangen av august. Ved utgangen av første tertial lå det an til et merforbruk på over 14 millioner.