Ønsker å flytte oppdrettslokalitet

Egil Kristoffersen & Sønner AS i Bø vil flytte lokaliteten Uvåg lengre ut i fjorden til lokalitet Flagskallen.

Illustrasjonsbilde oppdrett. 

Pluss

Oppdrettsselskapet har begynt å utrede muligheten for å flytte lokaliteten Uvåg lengre ut i Jørnfjorden. Dette som et ledd i modernisering av lokalitetene deres, og for å tilpasse seg områder med bedre bunnforhold og bunnstrøm, enn på eksisterende lokaliteter. Den nye lokaliteten er tenkt plassert på Flagskallen.