Vil ha plan for dyrevelferd i Sortland

Høyrepolitiker Marthe Hov Jacobsen ber i en interpellasjon til kommunestyret om at kommunedirektøren skal igangsette arbeid med å utarbeide en plan for dyrevelferd i Sortland kommune.

Marthe Hov Jacobsen, gruppeleder i Sortland Høyre.   Foto: Marius Birkeland

Pluss

– Vi har siden i sommer hatt flere oppslag i lokalpressen om svært alvorlige og grove kriminelle handlinger mot dyr. Dyrevelferdsloven angir overordnede og generelle føringer for vår omgang med og behandling av dyr, og setter minimumsstandarden for dyrevelferd. I tillegg til oppslagene rundt kriminelle handlinger mot dyr, ser både mattilsynet og dyrebeskyttelsen at eierløse og forlatte dyr øker i omfang hvert eneste år, skriver Hov Jacobsen i interpellasjonen.