Fant jernaldertufter på Breivikneset

Arkeolog Stine Grøvdal Melsæther fra Nordland fylkeskommune har funnet jernaldertufter på området i Breivik der Andfjord Salmon AS har planer om å etablere landbasert oppdrettsanlegg.

samfunnsnytte: Arkeolog Stine Grøvdal Melsæther ved kulturminneavdelingen i Nordland fylkeskommune sier at det er altfor tidlig å si noe om jernaldertuftene på Breivikneset vil være til hinder for oppdrettsanlegget. foto: mette-helene berger Amundsen 

Man må gjøre ei vurdering om det gamle skal vike for fremskritt

Arkeolog Stine Grøvdal Melsæter
Pluss

Det er en ivrig gravende arkeolog Andøyposten treffer på Brevikneset. Hun har funnet fem gravhauger, tre nausttufter, ei kokegrop og en gammel ferdselsvei.