Slik blir «nyveien» over Frøskelandsfjellet

I løpet av november starter anleggsarbeidene for å utbedre flere flaskehalser over Frøskelandsfjellet.

Krysset på Sortland-siden av fjellet skal utbedres på flere måter.  Foto: Nordland fylkeskommune.

Pluss

Frode Nymo er prosjektleder for Nordland fylkeskommune, som er oppdragsgiver til veiprosjektet. VOL har tidligere skrevet at fylkets har tegnet kontrakt med Bulldozer Maskinlag for å utføre arbeidene.