Boligutbygging på Rishaugen står på vent:

Vil omgå rekkefølgebestemmelsene

Rekkefølgebestemmelsene sier at det planlagte boligområdet på Rishaugen i Tømmervik ikke kan bygges før tilknytningen til fylkesvei 881 er på plass. Nå vil kommunen muligens søke om dispensasjon for å komme i gang, siden fylket satte foten ned for gang- og sykkelveiprosjektet.

Rekkefølgebestemmelser: For at det skal lages boliger, må det først lages ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 881. Dette lar vente på seg, og nå vil Hadsel kommune se om det er mulig å lage boliger først, gang- og sykkelvei senere.   Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Det kommer frem i en prehøring sendt til Nordland Fylkeskommune, hvor det pekes på at utbyggingen av de to boligfeltene SM 33 og SM 39 begge er avhengige av at fortauet langs fylkesveien i krysset Markvegen og Sævtjønvegen gjennomføres. (SM 36)