Rødt ber om fult innsyn etter at kommunen er tilbudt å kjøpe masser til 40 mill.

Vestmarka Eiendom AS har tilbudt Sortland kommune å kjøpe masser fra Lapphaugen for 40,8 millioner kroner. Rødt Sortland har bedt om fullt innsyn i prosessen i forkant av at tilbudet ble framsatt.

Illustrasjon av elementfabrikken som SE-gruppen ønsker å bygge i Vestmarka næringsområde.   Foto: Illustrasjon Norconsult

Pluss

Vestmarka Eiendom AS eies av Midtre Hålogaland Eiendom AS, som igjen eies av SE-gruppen AS.