Dette vedtok formannskapet om Kunstnerhuset, Middelskolen og Jennestad brygge

Formannskapet vedtok og innstiller kommunestyret på at Kunstnerhuset skal selges, mens Middelskolen og Jennestad brygge inntil videre skal være i kommunes eie.

Jennestad brygge.   Foto: Arkivfoto/Vidar Eliassen

Pluss

Dette ble vedtatt: