– Vi stiller med 65 millioner kroner

Fylkesråden har gitt grønt lys for bygging av The Whale i Sløyken ved fyret. Nå gjenstår det å skaffe 450 millioner kroner for å realisere prosjektet.

Eiermøte: De største eierne i The Whale samlet på toppen av Thon Hotell, med utsikt til Andenes, som de gjennom etableringen av The Whale vil bidra til å utvikle på mange områder. Fra venstre: Rune Rydningen, Roger Adolfsen, Kristian Adolfsen, Benn Eidissen, Andreas Haugen, Jørn Eidissen og ordfører Knut Nordmo. Begge foto: Tord Viken 

Pluss

Målet er byggestart om et års tid, og for en uke siden var de største eierne samlet for å diskutere veien videre. Eierne har uttalt at de trenger 15 millioner kroner fra Andøy kommune, for å kunne utløse offentlig støtte fra fylkeskommunen og staten.