– Håper å lande noe i første halvdel av neste år

Ordfører i Bø kommune, Sture Pedersen, mener at en fusjon mellom kraftselskapene i Vesterålen er en god løsning for alle parter. Styrelederne i de andre selskapene er foreløpig mer avventende.

Bø-ordfører Sture Pedersen. 

Pluss

Nylig ble det kjent av eierne av Vesterålskraft ønsker å utrede mulighetene for fusjon inn i et større selskap. Årsaken til at de vurderer en sammenslåing med et annet selskap, er blant annet fordelen det kan gi for både kunder, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.