Sier ja til "scootertaxi" i utmark

I februar etterspurte MDG en fellesløsning for hytteeiere i Hadsel som har behov for å bruke snøscooter til og fra hytta. Tirsdag ga teknisk hovedutvalg enstemmig ja til dispensasjon fra det generelle forbudet, så en privatperson i kommunen kan drive leiekjøring.

Vil ha færre dispensasjoner: Andreas Øien Johannessen (H) og Jenny Danenbarger (MDG) var samstemte om at leiekjøring kan være første steg mot færre dispensasjonssøknader for motorkjøretøyer i utmark. - Det kan også være en inntektskilde for lag og foreninger, sier Danenbarger.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

I det siste møtet i teknisk hovedutvalg var det blant annet to dispensasjonssaker for kjøring med motorkjøretøy i utmark. Men i tråd med hva MDG ønsket seg i februarmøtet, da det var hele 12 søknader om dispensasjon, gjaldt den ene søknaden leiekjøring. Søknaden gjelder området «Raabuveien fra Råvoll til Slåtten» ifølge sakspapirene, men utvalget mener søknaden - som ble enstemmig innvilget - kan være første steg på en ordning med scootertaxi.