Treikaipromenaden på Stokmarknes måtte ha ekstrabevilgning:

Trenger nær en million ekstra

For at vedlikeholdet av vernebygget skal gå greit, må trekaipromenaden i det området forsterkes betraktelig. Det vil ifølge entreprenøren komme på 867 476 kroner, og formannskapet sier ja til å bevilge mer penger.

Må tåle lift: Skal denne siden av vernebygget kunne vedlikeholdes skikkelig, må kaipromenaden oppgraderes. Det vil koste drøye 800 000 kroner.  Foto: Illustrasjon

Pluss

Formannskapet vedtok i sitt augustmøte å realisere en trekaipromenade i Stokmarknes sentrum. Kostnadsrammen da var på 4,9 millioner kroner. I etterkant har det kommet frem at området rundt vernebygget må ha sterkere grunnkonstruksjon, for at det skal kunne brukes lift til vedlikehold av sjøsiden av vernebygget.