Politisk krangel om årsaken til kutt i fergedriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet avviser påstander fra fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen fra Senterpartiet, om at nedskjæringene i fergedriften i Nordland skyldes reduserte tilskudd fra regjeringen.

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland., Bent-Joacim Bentzen fra Senterpartiet hevder at nedskjæringene i fergesambandet mellom Lofoten og Vesterålen skyldes regjeringens reduserte overføringer til Nordland.   Foto: Susanne Forsland

Pluss

Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen har hevdet at den borgerlige regjeringen er ansvarlig for manglende finansiering av Nordland fylkeskommune, og at det er årsaken til nedskjæringene i samferdselssektoren. Det har fylkeskommunen også hevdet i forbindelse med reduksjon av antall fergeavganger mellom Lofoten og Vesterålen.