Hadsel kommune:

Færre lærere og kutt i støtte til private barnehager

Hadsel kommune foreslår å redusere bruken av spesialundervisning. Samtidig reduserer støtten til private barnehager med to millioner kroner per år fra neste år.

Oppvekstsjef Line Pedersen i Hadsel. 

Pluss

Totalrammen for oppvekstsektoren i 2021 er på 188 millioner kroner. For to år siden var totalrammen på 202 millioner kroner. Det har allerde vært gjort kraftige kutt i sektoren, samtidig som behovet for spesialundervisning har ligget høyt i forhold til landsgjennomsnittet. Nå foreslås det ytterligere kutt, og deriblant i spesialundervisningen.