Skjenkesteder får beholde øl-pynt

Både Havnehuset og Dags AS i Andøy får beholde gjenstander som regnes som klenodier og pynt. Havnehuset får likevel en skjenkeprikk på grunn av en ølmeny.

Formannskapet i Andøy november 2020 

Pluss

Rådmannen ville tildele begge skjenkestedene en skjenkeprikk på grunn av brudd på reglene for alkoholreklame.