Hadsel-bønder investerer i smart løsning

Beitelagene i Hadsel ønsker å forbedre dyrehelsa blant sau på utmarksbeite. Derfor vil de nå investere 350.000 kroner i blant annet smartbjeller.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Kyrre Lien

Pluss

Hadsel kommune har nylig søkt Fylkesmannen i Nordland om tilskudd for å utstyre 150 sau med såkalte smartbjeller. Kommunen har søkt om 350.000 kroner til innkjøp av 150 smartbjeller, sankegrinder for sau, termisk kikkert til hjelp ved sanking, storfegrinder og sperregjerder mot vei. Smartbjellene utgjør den største investeringen som sauesankerlagene ønsker tilskudd til. De koster cirka tusen kroner per bjelle.