Får 250.000 i koronastøtte

Sommer-Melbu er innvilget nærmere 250.000 kroner i koronastøtte fra Lotteri- og stiftelsesstyret.

Mats Uppman er styreleder for Sommer-Melbu.  Foto: Foto: Jane Willassen

Pluss

Organisasjonen søkte om kompensasjon fra krisepakken for frivillighets- og idrettssektoren som følge av covid-19-utbruddet. Midlene er beregnet på frivillige organisasjoner som har hatt betydelige bortfall av inntekter fra arrangementer som konsekvens etter råd eller pålegg som er gitt av statlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.