18-åring tatt, hadde såvidt rett til førerkort

En ung mann på 18 år fra et sted i Vesterålen er siktet for brudd på veitrafikkloven, bare kort tid etter at han hadde blitt gammel nok til å ta førerkortet.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Rune Kr. Ellingsen

Pluss

En siktelse er utstedt av politiadvokat Kaja Agdersborg Jørgensen og sendt Vesterålen tingrett, som behandler straffeutmålingen denne uka. Det er forventet en rask dom fordi det er snakk om en sak der den siktede allerede har tilstått overfor politiet og er villig til å ta en tilståelsesdom i tingretten.