Tildelt Sjøforsvarets fortjenstmedalje: – Kom helt ut av det blå

Nylig mottok både kommandør Steve Olsen og skvadronsmester Trond Eek Sjøforsvarets fortjenstmedalje for deres innsats i Kystvakten.

Steve Olsen er tildelt Sjøforsvarets Fortjenstmedalje, for en betydelig innsats for Sjøforsvaret gjennom mange år.   Foto: Sjøforsvaret

Pluss

Sjef Sjøforsvaret sto for medaljeutdelingen, mens forsvarssjef Eirik Kristoffersen overvar seremonien, som var på Kystvaktbasen på Sortland.