Slår «alarm» om vaktbelastningen ved Myreheimen

Sykepleiergruppa ved Myreheimen føler behov for å orientere om status når det gjelder sykepleiesituasjonen.

Myreheimen. 

Pluss

I et brev til enhetsleder ved Myreheimen og kommunalsjef for helse i Øksnes, påpeker sykepleiergruppa en krevende situasjon.