Reagerer på kommunens prioritering for tildeling fra Covid19-næringsfond

Sortland Mat & Vinhus AS fikk avslag på korona-tilskudd fra Sortland kommunes næringsfond. Dette fordi kommunen mente det ville være sterkt konkurransevridende å gi tilskudd. Eieren reagerer på begrunnelsen og mener kommunen er sneversynt. Kommunen mener vurderingene står seg.

Sortland Mat & Vinhus er blant mange i samme bransje som har blitt hardt rammet av koronapandemien.   Foto: Arkivfoto/Thor-Ivar Guldberg

Pluss

– Spesielt når man ser på tanken bak dette tilskuddet, synes jeg argumentasjonen blir litt sneversynt når det er snakk om et tilskudd som kan berge arbeidsplasser, sier Harald Jobsen, eier og driver av Sortland Mat & Vinhus AS (SMV) på Sortland.