Nekter å fjerne «ulovlig» plassert skilt

Fylkeskommunen mener flere reklameskilt i Myre sentrum er plassert ulovlig. Eirik Sørdahl i Handelshuset Sørdahl og Rema 1000 nekter å fjerne skiltene og mener de er plassert på egen grunn.

Disse reklameskiltene mener Nordland fylkeskommune er plassert ulovlig. Eirik Sørdahl mener det motsatte. 

Pluss

Nordland fylkeskommune har sendt brev til en rekke bedrifter i Myre sentrum som alle har plassert reklameskilt utenfor deres respektive butikker. Fylkeskommunen ber om at reklameskiltene må fjernes og begrunner dette med §57 i Veglova som anfører at på eiendomsområdet til offentlig veg er det forbudt uten tillatelse fra vegeier å sette ut reklameinnretning eller annen innretning. Der står det blant annet å lese at reklame som settes opp langs vei, eller på grunn som brukes til veiformål, ikke er tillatt uten løyve fra vegmyndighetene.