Fiskerinæringa i Øksnes tar korona-grep

Egga Utvikling ønsker på vegne av næringslivet i Øksnes å lansere et digitalt kurs i smittevern for utenlandsk arbeidskraft, spesielt rettet mot fiskerinæringen.

Full fart og god stemning på jobb for Andreas Claesson og Nicklas Sköld ved sløyelinja hos Holmøy Fiskemottak (arkivbilde).  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Øksnes er en kommune med mye arbeidsinnvandring, spesielt i forbindelse med vinterfisket som snart starter opp. En rekke fiskeribedrifter er helt avhengige av innleid arbeidskraft for å holde produksjonen i gang. Det vil mest sannsynlig innebære en stor del utenlandsk arbeidskraft inn til kommunen.