Vil omregulere friområde til Weddings fiskefôrfabrikk

Nordfisk Isdahl AS har søkt kommunen om å få bygge et anlegg for produksjon av fiskefôr nord på Børøya, på et område som delvis er regulert til friområde.

Roar Wedding, eier av Bernhard Wedding AS, og rådmann Ola Morten Teigen.  Foto: Gaute Bergsli

Pluss

Kommundirektøren anbefaler at formannskapet stiller seg positive til prosjektet, og til å fravike kommuneplanens arealdel.