Gulstadøya «pepret» av nye kulturminner

Hadsel ønsker å gjøre Gulstadøya til Melbus framtidige bolig- og næringsområde. I høst ble øya nærmest «pepret» med nye kulturminner som nylig er registrert av Nordland fylkeskommune.

Gulstadøya brukes i dag som friluftsområde. Ifølge planene for øya skal det bygges boliger og etableres næringsliv. Arkeologiske undersøkelser i sommer og høst viser flere nye kulturminner, men mange av dem er fra krigens dager, det vil si at de ikke er fredet.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Hadsel kommune har i løpet av 2020 kjørt en relativt tøff prosess for å kjøpe Gulstadøya av grunneierne. I sommer var man nær en avtale, men kommunen ønsket å vente på de arkeologiske undersøkelsene som måtte gjøres på øya. De kjente gravene har aldri vært undersøkt, og kommunen ønsker å vite hva som befinner seg under mose og gress før de bestemmer seg for tomtekjøpet.