Slik ønsker Sortland å investere for over 600 millioner de neste fire årene

Torsdag skal formannskapet behandle budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021 til 2024. Kommunedirektøren legger opp til investeringer for over 600 millioner kroner de neste fire årene.

Sortland sett fra luften.  Foto: Arkivfoto

Pluss

Som tabellene under viser, er det på kommunale bygninger det legges opp til at de største investeringene skal gjøres. Dette kommer som et direkte resultat av at det er vedtatt flere nybyggprosjekter i kommunen, som for eksempel nytt sykehjem i Lamarka og ny barneskole på Sortland.