Hadsel 4. størst på oppdrett i Norge

To kommuner i Vesterålen er på «topp 12-listen» over kommuner med størst verdiskapning fra sjømatindustrien i Norge. Ser vi kun på havbruk, eller oppdrett, havner Hadsel like utenfor «pallen».

Grafen viser de enorme ringvirkningene norsk sjømatnæring har for nasjonen.  Foto: Menon på vegne av Sjømatklyngen Senja.

Pluss

Verdiskapingen innenfor sjømatproduksjon i Norge er kartlagt. Konsulentselskapet Menon har på oppdrag fra Sjømatklyngen Senja hentet statistikk for verdiskapningen innen fiskeri- og havbruksnæringene (oppdrett, red.), samt for fiskeindustrien, for 2019.