Snart stenges bankdøren på Andenes

31. desember flytter Sparebank 1 for godt ut av sine lokaler på Andenes, men minibanken består. – Det er beklagelig, men digitaliseringen har skutt fart og kundeadferden har endret seg, sier banksjef Astrid Enoksen Stenvoll.

Siste jul på An­de­nes: Ast­rid Enoksen Sten­voll sy­nes det er be­kla­ge­lig, men nød­ven­dig med di­gi­ta­li­se­rin­gen av bank­tje­nes­te­ne, som iblant an­net in­ne­bæ­rer at fi­li­a­len på An­de­nes leg­ges ned. Foto: Tord Viken 

Ta kontakt om du har behov for kurs og veiledning i våre nettjenester

Pluss

Det er allerede ganske så tomt i bankfilialen på Andenes, men ennå gjenstår det å rydde helt ut. For mange andværinger har det vært sårt å miste nok et lokalt ankerfeste.