Byggmester frifunnet etter to rettsinstanser

Etter at Hålogaland lagmannsrett har avvist anken av en frifinnelse av Bob Kenny Larsen i Vesterålen tingrett, er byggmesteren i praksis frifunnet i to rettsinstanser. Ankefristen til Høyesterett går ut i midten av januar. Dommen i lagmannsretten er dermed ikke rettskraftig.
Pluss

I en domsslutning fra Hålogaland lagmannsrett, datert 30. november, går det fram at anken fra et ektepar som saksøkte Larsen, er forkastet. De to saksøkerne er ifølge samme domsslutning samtidig dømt til å betale 210.000 kroner til Bob Kenny Larsen for hans sakskostnader til behandlingen i lagmannsretten.