Vedtok å sette av penger til sammenkobling av Bjørklund- og Vesterveien

Styring av tiltak for barn og unge, dagens bemanning og priser i SFO er noe av det som ble vedtatt i kommunestyret torsdag. Og ikke minst – det er vedtatt å sette av penger for å få gjennomført sammenføyingen mellom Bjørklundveien og Vesterveien.

Kommunestyret i Sortland.  Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Som ventet var debatten stor og lang da kommunestyret i Sortland torsdag skulle behandle og vedta budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024. Dette er i korte trekk det som ble vedtatt: