Vil redde utelivet

Serveringsbransjens rop om hjelp er hørt av politikerne. Formannskapet vedtok onsdag enstemmig å omdisponere 600 000 kroner for å hjelpe bransjen komme seg gjennom korona-tunnelen.

som næringsfond: Næringssjef Daniel Sowe sier at fordelingen av potten vil bli litt som næringsfondet, men at det vil ses på om midlene og tiltakene de skal gå til vil motvirke effekten av pandemien. Arkiv 

Pluss

Midlene, som kommer fra regjeringens krisepakke, var i utgangspunktet allerede fordelt. Det ble imidlertid i det siste kommunestyret før jul reist mye bekymring rundt situasjonen til lokalt næringsliv og manglende økonomisk hjelp gjennom koronapandemien. Mens møtet pågikk delte dessuten Havsula på Melbu en statusoppdatering om at de ville stenge dørene til utpå nyåret, for å forhåpentlig kunne åpne igjen senere.