Blir styreleder i nasjonal interesseorganisasjon

Kjell-Are Johansen er valgt som ny styreleder i Samfunnsbedriftene Energi.

Kjell-Are Johansen er valgt inn i nytt nasjonalt verv.   Foto: Tord Viken/Andøyposten

Pluss

Han har vært øverste leder for Andøy Energi siden 2011, styreleder i samme selskap tidligere og ordfører i Andøy fra 1995-1999.