– Rimelig sikker på at vi vil gå i gang

Geir Abel Ellingsen i selskapet Sortland Gård AS mener det er overveiende sannsynlig at de vil gå i gang med deres planer for boligområde ved Rundheia vest for Lamarka på Sortland.

Slik kan det nye boligområdet ved Rundheia bli seende ut. Område A, B og C kalles for Lamarkbakken, mens område D og E kalles Rundheia. Område G tilhører i dag andre private grunneiere, mens område F tilhører Sortland kommune. På denne illustrasjonen er det også tegnet inn en sammenkobling av Bjørklundveien og Vesterveien, som Sortland Gård AS sier er nødvendig å ha på plass hvis boligprosjektet skal realiseres.   Foto: Illustrasjon: Norconsult

Pluss

– Jeg er rimelig sikker på at vi kommer til å gå i gang med prosjektet dersom vi får godkjent regulering av Sortland Kommune. Hvordan form og avgrensing prosjektet skal ha, ønsker vi å ha innspill på fra brukergrupper, øvrige grunneiere og kommunens befolkning, sier han til VOL.