Kvinne fikk 40.000 kroner i bot

En kvinne i 30-årene er dømt til fengsel og bot for promillekjøring på Sortland.

Illustrasjonsfoto  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Saken ble behandlet som en tilståelsesdom i Vesterålen tingrett. Sorenskriver Hans Edvard Roll var dommer i saken. Han kom fram til at fengsel i 21 dager og en bot på 40.000 kroner var en passende straff for kvinnen fra Sortland. Dersom bota ikke betales, er den subsidiære straffen 15 dagers fengsel.