Mindre sannsynlig med kvikkleire i Vesterålen

Det kan være kvikkleire også i Vesterålen, men det er mindre sannsynlig at det er det sammenlignet med indre Østlandet. Statens vegvesen fant imidlertid kvikkleire i forbindelse med nye E10.

KVIKKLEIRE: De blå områdene på kartet er steder der det kan være kvikkleire. Dette er områder som lå under havoverflaten etter siste istid. Men det er mindre sannsynlig at det er kvikkleire i disse områdene enn andre steder i landet.  Foto: Kilde: NVE.

Pluss

Kvikkleireraset i Gjerdrum, der 10 personer omkom, preger hele Norge. Mange som bor i kvikkleireområder føler seg nok mer utrygge enn før.