Hun skal bruke over 150 millioner på helse i år

Øksnes kommune har i år en driftsramme på 151 millioner kroner for enhetene helse og sosial. Det skal samtidig investeres for flere titalls millioner i år.

Kommunalsjef helse og sosial i Øksnes, Elin Wilsgård.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Førstkommende torsdag er årets første politiske møte i Øksnes. Da skal hovedutvalget for helse og sosial blant annet behandle budsjett for inneværende år. I sakspapirene kommer det fram at netto driftsramme etter kommunestyrets vedtak er kr. 151.355.000 for sektoren.