Søker 150 millioner fra staten:

The Whale ser fremover i 2021

The Whale har inne en søknad på hele 150 millioner kroner i statlige midler fra Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Samtidig jobber de like intensivt videre med utviklingen av selve opplevelsessenteret.

Kronprins Haakon og Benn Eidissen under besøket i mars 2020. Et av mange viktige goodwill-møter for The Whale i året som gikk.   Foto: Tord Viken

Pluss

Kultur- og museumsbygg er dyre, ikke minst fordi de òg skal være signalbygg. Med et foreløpig totalbudsjett på 455 millioner kroner, er likevel The Whale ikke i budsjettoppen, og kan nasjonalt og internasjonalt regnes som et moderat prosjekt rent utgiftsmessig. Men for en mindre kommune som Andøy er prestisjeprosjektet stort på alle måter.