Fylkeskommunen stanset arbeid med internveg og kryss i Hadsel handelspark

I et brev sendt til Hadsel kommune i november ba fylkeskommunen om at arbeidet med internvegen i Handelsparken på Børøya stanset umiddelbart. Nå er imidlertid fylkeskommunen og kommunen i ferd med å komme til enighet om hvordan prosjektet skal gjennomføres.  

Fylkekommunen mener denne fyllingen mot internveien i handelsparken ligger for nær fylkesveien. Derfor må det gjøres endringer i prosjektet.  Foto: Øyvind Aukrust

Pluss

Ifølge brevet fra fylkeskommunen, som er datert 26.11 2020, skulle byggingen av internvegen og krysset mot fylkesveg 82 ikke vært igangsatt før kommunen har kommet til enighet med fylkeskommunen om en detaljert plan for utbyggingen. Dessuten mener de at det skulle vært sendt ut nabovarsel før byggingen ble satt i gang.