Slik argumenterer Regjeringsadvokaten mot advokaten

Finansdepartementet møtte advokat Oddmund Enoksen fra Sortland i Vesterålen tingrett mandag.

Advokat Oddmund Enoksen er normalt prosessfullmektig for andre, men i denne saken representerer han seg selv. 

Pluss

Dommen fra tingretten foreligger ikke ennå, men i et sluttinnlegg til Vesterålen tingrett fra Regjeringsadvokaten, som er prosessfullmektig for Finansdepartementet, går det fram at Finanstilsynet kan beslutte å forby advokater å drive med eiendomsmegling dersom de mener det er «utilrådelig» å la eiendomsmeglerens virksomhet drives videre fordi advokaten «grovt» har overtrådt sine plikter etter lov eller forskrifter.